top of page
program.
krajina_2.png
o nás.

o nás.

Hnutí Idealisté navazuje na tradici spolku Idealisté.cz v prosazování principů svobody, solidarity, spravedlnosti, rovnoprávnosti, demokracie, humanismu, proevropského směřování, boje proti korupci a udržitelného rozvoje. Hlásíme se tak k ideálům, které stály u zrodu naší moderní státnosti a které byly reprezentovány zejména osobou našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.

 

Současná společnost podle nás zoufale potřebuje návrat k ideálům coby motoru změn namísto neustálých pragmatických ústupků. Politické strany a politici se musí snažit změnit myšlení lidí k lepšímu, nikoliv neustále přemýšlet, jak se lidem pouze zalíbit. Naše představa moderní společnosti je taková, že hodnotu člověka neurčuje to, kolik má peněz, ale to, co umí a co ho baví. Chceme prosazovat ideu veřejných služeb, které jsou kvalitní a dostupné široké veřejnosti, především školství, zdravotnictví, sociálních služeb, hromadné dopravy nebo bydlení. Neděláme mezi lidmi rozdíly. Každý má mít zaručena stejná práva a stejné příležitosti nezávisle na pohlaví, věku, sexuální orientaci nebo na tom, kde se narodil.

 

 

 

 

 

 

 

 


Jsme Idealisté. Jdeme měnit politiku. Přidejte se k nám.
Lepší rozsvítit jednu žárovku, než proklínat tmu.

logo_web_edited.png
04_schneider.JPG

Jan Schneider

předseda

kristyna.jpg

Kristýna Hvižďová

místopředsedkyně

20_karnet.JPG

Lukáš Karnet

člen Rady hnutí

BUGA9624.JPG

Martin Pleva

předseda Kontrolní, rozhodčí a smírčí komise

frantisek2.png

František Novotný

člen Kontrolní, rozhodčí a smírčí komise

krajina_1.png

členství.

Členem/kou hnutí může být občan/ka České republiky, který/á:

Je starší 18 let.

Je plně způsobilý/á k právním úkonům.

Není členem/kou jiné politické strany nebo politického hnutí.

Souhlasí se Stanovami a programovými cíli Hnutí Idealisté, které se zaváže podporovat.

Vyplnil/a a podepsal/a přihlášku.

Byl/a registrovaným/ou příznivcem/kyní Hnutí Idealisté nejméně 6 měsíců před podáním přihlášky, nepromine-li ve výjimečných případech splnění této podmínky Rada hnutí.

Nebyl/a z Hnutí Idealisté v minulosti vyloučen/a, nestanovila-li Rada hnutí jinak.

 

Registrovaný příznivec a příznivkyně Hnutí Idealisté:

Je každá fyzická osoba starší 15 let, která podporuje ideové cíle Hnutí Idealisté se může zaregistrovat jako příznivec/příznivkyně Hnutí Idealisté, a to na základě vyplnění registračního formuláře a zaplacení stanoveného příspěvku, pokud je tento Radou hnutí na příslušné období stanoven.

Registrovaní příznivci/kyně Hnutí Idealisté nejsou členy Hnutí Idealisté ve smyslu zákona.

Registrovaní příznivci/kyně Hnutí Idealisté mohou podávat návrhy orgánům Hnutí Idealisté, mohou se účastnit diskusních setkání, mohou být voleni/y do pracovních komisí a výborů, mohou se podílet na výběru kandidátů/tek pro volby do veřejných funkcí.

Při všech hlasováních mají registrovaní příznivci/kyně Hnutí Idealisté pouze poradní hlas a nemohou být zvoleni/y do žádného orgánu Hnutí Idealisté.

 

 

Získejte tak přístup k informacím ze zákulisí Idealistů a možnost aktivně se podílet na jeho činnosti. Registrace je povinná i pro případné zájemce o následné členství v hnutí. V případě dalších dotazů nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.

členství.
pozadi_napis.png
kontakt.

kontakt.

  • Facebook
  • Black Twitter Icon
  • Instagram

Děkujeme za zprávu!

info@idealistehnuti.cz

+420 775 854 594

bottom of page