KDO JSME

Hnutí Idealisté navazuje na tradici spolku Idealisté.cz v prosazování principů svobody, solidarity, spravedlnosti, rovnoprávnosti, demokracie, humanismu, proevropského směřování, boje proti korupci a udržitelného rozvoje. Hlásíme se tak k ideálům, které stály u zrodu naší moderní státnosti a které byly reprezentovány zejména osobou našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.


NAŠE IDEÁLY

Současná společnost podle nás zoufale potřebuje návrat k ideálům coby motoru změn namísto neustálých pragmatických ústupků. Politické strany a politici se musí snažit změnit myšlení lidí k lepšímu, nikoliv neustále přemýšlet, jak se lidem pouze zalíbit. Naše představa moderní společnosti je taková, že hodnotu člověka neurčuje to, kolik má peněz, ale to, co umí a co ho baví. Chceme prosazovat ideu veřejných služeb, které jsou kvalitní a dostupné široké veřejnosti, především školství, zdravotnictví, sociálních služeb, hromadné dopravy nebo bydlení. Neděláme mezi lidmi rozdíly. Každý má mít zaručena stejná práva a stejné příležitosti nezávisle na pohlaví, věku, sexuální orientaci nebo na tom, kde se narodil.

Jsme Idealisté. Jdeme měnit politiku. Přidejte se k nám.

Lepší rozsvítit jednu žárovku, než proklínat tmu.

Vytvořte si  web zdarma