top of page
přihláška

přihláška.

Staňte se členy Hnutí Idealisté. Zapojte se do politického dění a pomozte nám prosazovat naše myšlenky.

Členem/kou hnutí může být občan/ka České republiky, který/á:
Je starší 18 let.
Je plně způsobilý/á k právním úkonům.
Není členem/kou jiné politické strany nebo politického hnutí.
Souhlasí se Stanovami a programovými cíli Hnutí Idealisté, které se zaváže podporovat.
Byl/a registrovaným/ou příznivcem/kyní Hnutí Idealisté nejméně 6 měsíců před podáním přihlášky, nepromine-li ve výjimečných případech splnění této podmínky Rada hnutí.
Nebyl/a z Hnutí Idealisté v minulosti vyloučen/a, nestanovila-li Rada hnutí jinak.

Děkujeme za odeslání závazné přihlášky. Budeme Vás kontaktovat.

bottom of page