top of page

podpořte nás.

Darovací formulář Hnutí Idealisté

V případě, že chcete dar poslat jako právnická osoba, kontaktujte nás, prosím, na info@idealistehnuti.cz.
Dar přesahující 1 000 Kč můžeme přijmout pouze na základě písemné darovací smlouvy.
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Vyplněním tohoto formuláře uzavíráte darovací smlouvu s Hnutím Idealisté. Smlouvu Vám poté automaticky pošleme e-mailem, včetně variabilního symbolu pro platbu a čísla našeho transparentního bankovního účtu. Smlouvu, prosím, dvakrát vytiskněte, podepište a zašlete na naši adresu. Jednu podepsanou kopii Vám obratem pošleme zpět. Potvrzení o přijetí daru potřebné pro uplatnění odečtu v daňovém přiznání obdržíte po konci kalendářního roku anebo obratem na Vaše vyžádání.

Hnutí Idealisté (IČO: 09233229) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Hnutí Idealisté a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani.

E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Hnutí Idealisté na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na info@idealistehnuti.cz.

Děkujeme Vám!

bottom of page